Arteterapia pre DSS a CSS

Výtvarné umenie s prvkami arteterapie pre klientov DSS a CSS. Pravidelné stretnutia spestria obyvateľom DSS a CSS život v zariadení, uľahčia adaptačný proces, napovedia sociálnym pracovníkom o osobnosti klienta (hlavne nového).

Tento projekt v roku 2023 finančne podporil Žilinský samosprávny kraj. Aktivita podporená zo zdrojov mesta Ružomberok. 

Vhodné:

- pre všetky DSS a CSS