O Ateliéri VO VILE

Ateliér VO VILE sa už tretí rok venuje zážitkovému maľovaniu, sebarozvoju cez výtvarné umenie, odbúravaniu stresu, relaxácii cez výtvarné techniky s prvkami arteterapie.

V spolupráci s mestom Ružomberok sme boli už po dva roky partnerom Kultúrneho leta - náš plenér v parku sa stal vyhľadávanou aktivitou nielen Ružomberčanov ale aj turistov. Každý letný utorok medzi 17-19 sa v parku Hýroša kreslí a maľuje, vždy na inú tému. 

Zážitkové maľovanie si našlo svoje miesto aj v samom srdci Ružomberka (aj srdciach Ružomberčanov) a počas festivalu Fullove dni sme v centre mesta maľovali Fullov portrét. Aj sám majster Fulla by si niektoré portréty isto sám rád pozrel.

S obyvateľmi CSS ViaVitae v Ružomberku máme už dlhodobú spoluprácu - kreslíme, maľujeme, relaxujeme - človek by neveril, aké nádherné práce dokážu vytvoriť naši seniori. Ich práce boli vystavené aj na národných (Výstava hendikepovaných umelcov, Ministerstvo zahraničných vecí, Bratislava) a medzinárodných výstavách (Výstava hendikepovaných umelcov, Slovenský Dom v Prahe).

Nádherná spolupráca je s Detským diagnostickým centrom v Ružomberku. Našim sloganom je "v duši je každý umelec", a práve deti z centra sú toho najväčším dôkazom. Je radosť pozerať na tvorbu aj na hotové diela, ktoré boli namaľované v centre - deti v sebe vo veľa prípadoch objavili svoj talent a my z Ateliéru VO VILE sme hrdí, že sme mohli byť pri tom.

Kreslenie s prvkami arteterapie je čoraz viac obľúbené medzi rôznymi skupinami obyvateľstva. Vďaka nemu ľudia dokážu lepšie relaxovať, nachádzajú odpovede na svoje nezodpovedané vnútorné konflikty, odbúravajú si stres. Kreslenie s prvkami arteterapie si objednávajú inštitúcie pre svojich zamestnancov (prevencia vyhorenia, teambuilding) alebo pre svojich klientov (hotely, penzióny, galérie, knižnice).

Arteterapia s ukrajinskou psychologičkou Larisou Živko, má už svoje stále miesto pri riešení traumatických situácií ľudí z Ukrajiny v ich neľahkých situáciách. Arteterapia ako taká, liečebná aj preventívna, je vždy tam, kde ju ľudia potrebujú. A kombinácia arteterapie so psychológiou je zárukou kvalitnej starostlivosti o klienta. Psychológ v liečebnom arteterapeutickom procese zastáva podstatné a nenahraditeľné miesto. Program Arteterapia so psychológom je možný aj pre iné skupiny, nielen pre občanov Ukrajiny.

Spoznajte náš tím 

Regina Lovišková


Je tvárou aj zakladateľkou Ateliéru VO VILE. Všetky projekty prechádzajú jej rukami od ich vzniku, až po ukončenie a vyúčtovanie. Regina sama tvorí a venuje sa kresleniu s prvkami arteterapie. Štúdium v Terra Terapeutice u Prof.PaedDr. Jaroslava Anna Šicková - Fabrici, akad.sculptor, PhD končí v decembri 2022.
Larisa Živko


Larisa je klinický psychológ, pôvodom z ukrajinského Mariupoľa. Na Slovensku je od marca 2022 a tu aj pracuje vo svojej profesii. Naše cesty sa skrížili práve počas projektu Arteterapie pre ukrajinských utečencov. 

- expert v oblasti krízovej psychológie.

- od roku 2018 do febr. 2022 pracovala s PTSD a ostrým stresom na frontovej línii.

- tréner telesne orientovanej terapie (embodiment terapia)

- arteterapeut

- špecialista na prácu s terapeutickými kartami

Nikola Skalická

- je lektorkou nášho kurzu "Máte blízkeho s psychickými problémami?"

- špecialista v oblasti poradenstva Práca s rodinami dlhodobo duševne chorých ľudí (tejto oblasti sa venuje od roku 2011)

- odborný riaditeľ a špecialista CDZ Fokus - Karlovarský kraj

- 2014 do teraz: príprava kurzov, lektorská činnosť a organizovanie vzdelávacích aktivít pre rodinných príslušníkov v rámci projektu Komplexné vzdelávanie rodinných príslušníkov duševne chorých v Čechách

Kateřina Malčíková


spolupodiela sa na príprave aj realizácii jednotlivých projektov, z našich programov sa Katka venuje hlavne zážitkovému maľovaniu. Má skončeného Bc. na Technickej Univerzite v Liberci, odbor Dizajn skla a šperku.