Cena zahŕňa

Lektor

2 lektori (podľa potreby)

Materiál

papiere, pastelky, voskovky, suchý pastel, hlina,... podľa potreby


Cenník lekcií

Zážitkové maľovanie

Zážitkové maľovanie - exteriér

2 hodiny/veľká skupina

- plus doprava 0,40€/km tam a späť z Ružomberka


250€

Zážitkové maľovanie - interiér

2 hodiny/veľká skupina

- plus doprava 0,40€/km tam a späť z Ružomberka

250€

Zážitkové maľovanie - pravidelné

2 hodiny na pravidelnej báze/veľká skupina

- plus doprava 0,40€/km tam a späť z Ružomberka

100€

Sebarozvoj cez kreslenie s prvkami arteterapie

Sebarozvoj s prvkami arteterapie

Jednorazová akcia

- max 10 osôb

- 2 hodiny

- plus doprava 0,40€/km tam a späť z Ružomberka

150€

Sebarozvoj s prvkami arteterapie

Program 10 lekcií

- max 10 osôb v skupine

- 2 hodiny

- plus doprava 0,40€/km tam a späť z Ružomberka

100€