Arteterapia

Vhodný program pre skupiny. Cez kreslenie spoznávate seba, svoje vnútorné nastavenie, naučíte sa identifikovať, čo Vám spôsobuje problém a nájdete si cestu na ich riešenie. S našimi arteterapeutickými programami prichádzame za Vami a za Vašimi klientami do Vášho prostredia.

Ponúkame jednorazové akcie alebo ucelené programy.

Vhodné pre:

- inštitúcie

- knižnice

- denné centrá a stacionáre

- kluby dôchodcov

- kúpele

- liečebne a rehabilitačné zariadenia

- galérie

- firmy