Akadémia DOBRÁ TRIEDA

Program Akadémia DOBRÁ TRIEDA je vhodný pre triedne kolektívy základných škôl.  


Ponúkame jednorazové akcie alebo ucelené programy.

Vhodné pre:

- triedy základných škôl prvý stupeň

- triedy základných škôl druhý stupeň