Výtvarné dielne u seniorov vo ViaVitae

04.08.2022

Vo štvrtok 4.8. sa v CSS Via Vitae tvorilo. Vzniklo pár ozaj zaujímavých prác. Už len rámy chýbajú. Veľké poďakovanie patrí dievčatám Veronike a Martinke, ktoré ochotne klientom DSS pomáhali s úkonmi, ktoré boli pre nich nezvládnuteľné pri práci s akrylom (podávanie a vytláčanie farieb, menenie špachtlí a štetcov, výmena vody,...) . Bez dievčeniec by veru tieto práce nemohli vzniknúť.